Tamiris Souza Freitas Feed

CAMPAIGN: Arthur Sales & Tamiris Souza Freitas for Armani Exchange Fall 2010 by Matthew Scrivens

CAMPAIGN Arthur Sales & Tamiris Souza Freitas for Armani Exchange Fall 2010 by Matthew Scrivens. www.imageamplified.com, Image Amplified (1)

Armani Exchange

Mo: Arthur Sales, Tamiris Souza Freitas  

Ph: Matthew Scrivens

CAMPAIGN Arthur Sales & Tamiris Souza Freitas for Armani Exchange Fall 2010 by Matthew Scrivens. www.imageamplified.com, Image Amplified (3) CAMPAIGN Arthur Sales & Tamiris Souza Freitas for Armani Exchange Fall 2010 by Matthew Scrivens. www.imageamplified.com, Image Amplified (2) CAMPAIGN Arthur Sales & Tamiris Souza Freitas for Armani Exchange Fall 2010 by Matthew Scrivens. www.imageamplified.com, Image Amplified (4)
@MIB